08 Sty

Grudzień 2010 – Luty 2011

Wieczory nauczające 2010

Wieczory nauczające, będące jak co roku okazją do adwentowej refleksji, a szczególnie do zastanowienia się nie tylko nad pierwszym, ale nad powtórnym przyjściem Chrystusa, odbyły się w dniach 3 – 4. 12 oraz w niedzielę,  w ramach nabożeństwa 5. 12. 2010 r. Mówcą spotkań był  – tak, jak w roku poprzednim – pastor Henryk Turkanik, biblista, autor kilkunastu książek. Jego wykłady na temat „Proroctwa w Księdze Zachariasza” niezwykle ciekawiły, „otwierały nam oczy” i inspirowały do głębszego studiowania tej niełatwej księgi, która zawiera wielką ilość proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza.

Wykłady te, jak też kazania z wszystkich niedzielnych nabożeństw można odsłuchać na stronie parafialnej www.malinka.org.pl – zakładka Archiwum kazań. Zachęcamy!

ŚWIĘTA 2010

Gwiazdka dzieci ze Szkółki Niedzielnej

Gwiazdka dzieci rozpoczyna już tradycyjnie czas świąteczny w naszej Parafii. W tym roku w niedzielę 19.12  dzieci ze szkółki niedzielnej przedstawiły sztukę pt. Świąteczny alfabet, napisaną prze p. Janinę Gazdę. Bohaterami przedstawienia były litery alfabetu. Każda litera rozpoczynała wyraz, który kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia (np. A– jak adwent, B – jak Bóg, itd.). Litery (czyli występujące dzieci) objaśniały, jaki powinien być prawdziwy, duchowy sens tego zagadnienia, tak, by święta Bożego Narodzenia nie były jedynie  komercyjnym wydarzeniem, ale prawdziwym, głębokim duchowym przeżyciem.

Po nabożeństwie ponad 120 dzieci z 4 grup otrzymało paczki świąteczne, przygotowane przez „ciocie” i „wujków”, którzy przez cały rok nauczają dzieci na szkółkach niedzielnych. Za tę niełatwą i ofiarną pracę pragniemy im bardzo serdecznie podziękować!

Wigilia

24 grudnia, o godzinie 22.30 zebraliśmy się w Kościele na nabożeństwie wigilijnym. Było ono, jak co roku, niezwykłe i wyjątkowe: długo śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie kilkunastoosobowego zespołu wokalno – muzycznego oraz wysłuchaliśmy kazania na temat rodowodu Jezusa Chrystusa – na podstawie Ewangelii św. Mateusza 1.1–16. Ksiądz podkreślił prawdę, która wypływa z tego tekstu: że  Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa.

Po nabożeństwie ksiądz Leszek Czyż dzielił się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami nabożeństwa.

Boże Narodzenie

W I dzień świąt Bożego Narodzenia odbyły się dwa nabożeństwa: o godzinie 8.30 i 10.30. Oba zostały wzbogacone występem chóru parafialnego pod batutą Aleksandry Cieślar – Szalbot oraz – jak co niedzielę – wspólnym śpiewem, prowadzonym przez zespół. Ks. Leszek Czyż wygłosił kazanie na podstawie tekstu z Listu do Filipian 2, 5–8, podkreślając, jak wyjątkowym pod każdym względem był Jezus. Jego duchowość i przykład życia czyniły z Niego Autorytet, jakiego świat potrzebował wtedy, ale tak samo i dziś potrzebuje.

W drugi dzień świat kazanie wygłosił ks. Marek Michalik. Oparł swe rozważania na tekście z Łukasza 2, 25 – 35. Jest to błogosławieństwo, które wypowiada sędziwy Symeon, gdy przyniesiono do świątyni małego Jezusa.

Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny chórek dziecięcy, prowadzony przez Martynę Kubaczkę.

Sylwester i Nowy Rok

Czas sylwestrowo  – noworoczny rozpoczął się nabożeństwem o godzinie 17.15, a kazanie wygłosił ks. Leszek Czyż. Po nabożeństwie kilkanaście osób spotkało się w sali na dole. Spotkanie rozpoczęło się studium Słowa Bożego, które poprowadzili Janka i Andrzej Pilch. Następnie, po uroczystej kolacji,  dzieliliśmy się przeżyciami i refleksjami na temat mijającego roku.

O godz. 22.30 nadszedł czas pójścia do kościoła. Tam, razem z grupą młodzieży,  a także gośćmi – grupami młodzieżowymi ze Skoczowa i z Warszawy oraz gośćmi specjalnymi, którymi byli ks. bp Jerzy Samiec z żoną Beatą, oczekiwaliśmy na Nowy Rok, śpiewając  pieśni oraz przeżywając Komunię Świętą. Podczas tego szczególnego czasu słowem dzielił się ks. Leszek Czyż.  Po północy mieliśmy okazję zjeść gorący barszcz, a następnie był czas dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami duchowymi związanymi z mijającym rokiem. Całość zakończyliśmy konkursem biblijnym, poprowadzonym przez Lidię Czyż. Zacięcie konkurowały w nim panie na panów (w większości żony kontra mężowie), co wywoływało salwę śmiechu, a szacowne jury stanowili ks. Biskup z żoną oraz ks. Leszek.

Prowadzącymi cały program byli Janka i Andrzej Pilch.

Sylwester młodzieżowy

Jak co roku,  był znakomitą okazją dla ludzi młodych z naszej parafii i nie tylko, żeby zakończyć stary rok i przywitać nowy w sposób inny, niż dzieje się to na świeckich imprezach młodzieżowych. Rozpoczęliśmy o godzinie 20.00 „czasem na poważnie” – uwielbianiem Boga we wspólnym śpiewie, przez modlitwę, oraz rozważanie Bożego Słowa.  Na koniec każdy z nas mógł spędzić chwilę na zastanowieniu się w jaki sposób  w minionym roku błogosławił mu Bóg, za co chciałby Mu podziękować, jak też i co chciałby poprawić, co zmienić, tak, aby być jeszcze bliżej Boga.

Po tej części mieliśmy okazję nakarmić także nasze ciała, dzięki przygotowanemu przez dziewczyny jedzeniu. Około godziny 22:30 zebraliśmy się w wszyscy w kościele.

Tuż przed dwunastą rozeszliśmy się w różne strony, aby z różnych miejsc Malinki oglądać fajerwerki. Po pokazie zebraliśmy się znów w sali, aby już do rana „ na luźno” jeść, bawić się w różne zabawy i spędzać mile wspólny czas na rozmowach.

Wczesnym rankiem rozeszliśmy się do domów, żeby trochę się przespać. Część z nas wróciła koło południa do kościoła, aby posprzątać, a przy okazji „skawować” po raz pierwszy w 2011 roku. Myślę, że wspólnie spędzony czas sylwestrowy był dla każdego z nas czasem cennym, mile spędzonym, a przede wszystkim błogosławionym przez naszego Pana, co pozwoliło nam wszystkim z radością wejść w rok 2011.

W Nowy Rok nabożeństwo odbyło się o godzinie 18.00. Było ono okazją do dłuższego śpiewu, prowadzonego przez zespół muzyczny, modlitw oraz przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń z roku 2010, dzięki prezentacji  zdjęć, przygotowanej przez Wiesława Cieślara i Józefa Bujoka. Rozważaniem nad Słowem Bożym podzielił się Jerzy Marcol, dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego., przedstawiając Jezusa jako naszego Arcykapłana.

Zaś nabożeństwo 2 stycznia zostało wzbogacone mini– recitalem czarnoskórego gościa obdarzonego niezwykłym głosem – Stevenson Semplice z Karaibów.

Wieczór kolęd i Gwiazdka chóru

Dnia 6 stycznia, w święto Epifanii, czyli objawienia się Jezusa poganom, znanego bardziej w naszym kraju jako święto Trzech Króli (i po raz pierwszy wolnego od pracy), odbyło się w nabożeństwo połączone z wieczorem kolęd. Spotkanie było bardzo urozmaicone: dzieci, ale także osoby dorosłe grały kolędy na różnych instrumentach – pianinie, trąbce, klarnecie i gitarach. Mogliśmy wysłuchać występów solowych, duetów oraz tria. Następnie śpiewał chór kościelny z naszej parafii. Na zakończenie wieczoru mieliśmy okazję wysłuchać dynamicznej wiązanki kolęd w wykonaniu orkiestry misyjnej z Wisły. Ks. Marek Michalik który prowadził nabożeństwo, przeczytał opowiadanie pt. „Magiczne święta”,  napisane przez Lidię Czyż.

Po nabożeństwie członkowie chóru wraz z członkami orkiestry misyjnej spotkali się w sali parafialnej. Czas ten wypełniony był śpiewem, dzieleniem się przeżyciami oraz miłymi rozmowami przy pysznym posiłku.

Ordynacja ks. Marcina Liberackiego

Tego samego dnia w kościele ewangelicko–augsburskim Świętej Trójcy Warszawie odbyła się ordynacja 4 studentów teologii, w tym Marcina Literackiego, który wprawdzie pochodzi z Torunia, ale  kilka lat mieszkał w naszej miejscowości, tutaj także mieszka jego rodzina. Ks. Liberacki pracował będzie w parafii w Żorach, gdzie odbywał praktyki. W uroczystości ordynacji w imieniu naszej Parafii wziął udział ks. Leszek Czyż. Więcej informacji w Zwiastunie Ewangelickim lub na stronie www.luteranie.pl.

Kurs OCH! czyli Odkrywanie chrześcijaństwa

W sobotę 8 stycznia w strażnicy OSP w Malince odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 10 – tygodniowego kursu Odkrywanie Chrześcijaństwa, którego głównym celem jest lepsze poznanie osoby Jezusa Chrystusa.. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 90 osób, które zostały podzielone do 10 grup. W międzyczasie do kursu przystąpiło jeszcze prawie 50 osób, tak że każda grupa liczy ok. 10–15 osób. Grupę prowadzi jeden lub dwóch przeszkolonych liderów, a wszystkie następne spotkania odbywają się co tydzień w domach liderów. Materiał do kursu został przygotowany w Wielkiej Brytanii, ma on charakter ponadwyznaniowy, a opiera się na studiowaniu Ewangelii Św. Marka. Program ten obejmuje przygotowane studia biblijne oraz materiał na DVD – dziesięć  15 – minutowych  wykładów pastora Rico Tice. Program realizowany jest w ramach dużego projektu ewangelizacji internetowej SzukającBoga.pl. Przygotowywana jest także w języku polskim wersja on–line (www.odkrywaniechrzescijanstwa.pl). Kurs Odkrywanie Chrześcijaństwa został już przeprowadzony w parafii w Gliwicach, a członkowie naszej Parafii mieli okazję przestudiować jedną z lekcji podczas wycieczki parafialnej. W ramach kursu odbędzie się spotkanie wyjazdowe dla wszystkich uczestników – w sobotę 26 lutego do Szczyrku.

Idźcie a nie siedźcie! – czyli Dni Dobrej Nowiny

Apostoł Paweł zadał kiedyś bardzo ważne pytanie, które jest wciąż aktualne (Rz 10:14–15): Jak ludzie mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli?

To pytanie wskazuje na wielką potrzebę, by znaleźli się tacy, których Bóg pośle. Misjonarze potrzebni są także dzisiaj. Wydawać by się mogło, że dorośli ludzie dużo wiedzą na temat misji. Jednak wiedzieć a utożsamiać się, to nie to samo! Do utożsamienia się jest daleka droga dlatego dobrze, gdy o misji dowiadują się już dzieci. Kierując się tą myślą postanowiliśmy zbadać znajomość problematyki misyjnej wśród dzieci i nastolatków w różnych środowiskach. Wynik? Niezadowalający… To z kolei skłoniło nas do tego, by spróbować zmienić coś w świadomości młodego pokolenia. Podjęliśmy to wyzwanie razem z wolontariuszami – nauczycielami szkółek niedzielnych z Parafii w Wiśle Malince – i zorganizowaliśmy Dni Dobrej Nowiny dla dzieci.

Dzięki spotkaniu z księdzem Tomaszem, który przez 5 lat był na misji w Demokratycznej Republice Konga, Afryka środkowa i jej mieszkańcy stali nam się bliżsi. Teraz widzimy jak wielkie są tam potrzeby, jak bardzo potrzebni są misjonarze. Głęboko poruszyła nas tragiczna sytuacja osieroconych dzieci, wciąganych w krwawe rozgrywki międzyplemienne, choroby dziesiątkujące naszych ciemnoskórych braci, głód. Misja to zwykle egzotyka. Nacieszyliśmy nasze oczy widokiem dzieł sztuki plemiennych artystów, przedmiotami codziennego użytku, broni myśliwych, instrumentów muzycznych i… jadowitych gadów. Dzięki warsztatom językowym przekonaliśmy się, że nauka egzotycznego języka jest trudna, ale możliwa! Misjonarz musi umieć gotować, budować, głosić Ewangelię, leczyć. Dlatego też i takich czynności nie zabrakło na zimowisku. Wiele emocji wzbudził prowadzony przez ratownika medycznego kurs udzielania pierwszej pomocy. Przygotowaliśmy też ciekawe pomoce, mobilizujące nas do codziennej modlitwy o misjonarzy.

Teraz, po naszych zajęciach nie tylko wiemy, kim są misjonarze ale lepiej zrozumieliśmy, dlaczego są potrzebni i czego oni sami potrzebują.

W podobnych słowach uczestnicy spotkań „Na tropie misjonarza” mogliby opisać to, co przeżyli razem z nami. Wierzymy, że ich serca zostały poruszone. Zdajemy sobie jednak sprawę, że grupa zapaleńców, która zaangażowała się w „tropienie misjonarza” ma ograniczone możliwości. Dlatego chcemy zachęcić rodziców, katechetów i innych nauczycieli Słowa Bożego do zdecydowanych działań w kierunku popularyzacji misji. Jakby nie było, nadrzędnym zadaniem jakie zostawił Kościołowi Pan Jezus Chrystus jest dobrze nam znane zdanie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16:15, BT) Idźcie i głoście, a nie siedźcie i milczcie!

Niestety „siedzenie i milczenie” charakteryzuje postawę wielu chrześcijan. Przekonaj się, że warto uczyć dzieci o misji, bo chętnie słuchają i chłoną. Wielu misjonarzy Bóg powołał już we wczesnym dzieciństwie. Bądź podobny do tego „kogoś”.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem czegoś podobnego w swoim kościele możesz skontaktować się z Biblijnym Stowarzyszeniem Misyjnym. Może zrobimy coś razem, by w naszych dzieciach i młodzieży wzbudzić zainteresowanie misją, a zarazem okazać się posłusznymi naszemu Panu?

Nela i Zbyszek Kłapa, www.eb.org.pl

Zgromadzenie Parafialne

Coroczne zebranie Zgromadzenia Parafialnego odbyło się w niedzielę 30.01. Wzięły w nim udział 41 osób. Sekretarz Rady Parafialnej odczytał protokół z poprzedniego spotkana, ksiądz Leszek Czyż (w zastępstwie chorego Skarbnika Rady Parafialnej) przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Parafii, a Helena Pilch protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie Radzie Parafialnej absolutorium za rok ubiegły. Osoby odpowiedzialne za poszczególne działy służby podzieliły się refleksjami na temat działalności w roku 2010. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Zgromadzenie pozytywnie. Następnie przez głosowanie przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2011. W wolnych wnioskach dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi pracy na rok 2011. Spotkanie zakończył modlitwą kurator Jan Pilch.

Przygotowanie: L. Czyż, J. Pilch, D. Cieślar

inne wpisy