08 Sty

Grudzień 2009 – Luty 2010

Wieczory nauczające

Okres adwentowy jest wyjątkową okazją do wyciszenia i refleksji nad Słowem Bożym. Temu też celowi służyły Wieczory nauczające zorganizowane w naszej Parafii w dniach 10 – 13 grudnia 2009 r. Gościem spotkań był pastor Henryk Turkanik, biblista, autor kilkunastu książek. Poruszył on wszystkich słuchaczy wykładami na temat „Wydarzenia czasów końca w oparciu o księgę Daniela” oraz zachęcił do studiowania tej księgi biblijnej. W piątek 11.12 w ramach spotkania mieliśmy okazję brać udział w koncercie w wykonaniu zespołu Dulos z Cieszyna.

ŚWIĘTA 2009

Gwiazdka dzieci ze Szkółki Niedzielnej

Okres świąteczny w Parafii rozpoczyna się tradycyjnie już Gwiazdką dzieci. Także w tym roku, 20 grudnia, dzieci uczęszczające na szkółkę niedzielną przygotowały i przedstawiły program o tematyce świątecznej, na który złożyły się: inscenizacja „Spis w Betlejem”, wiersz napisany przez parafiankę p. E. Szalbot oraz kolędy grane przez dzieci na różnych instrumentach. W ramach kazania ks. Leszek Czyż przeczytał opowiadanie „Wycieczka do Betlejem”. Ksiądz podziękował także serdecznie za wielkie zaangażowanie wszystkim szkółkowym „ciociom” i „wujkom”, którzy co niedzielę przybliżają dzieci do Boga, pokazując im miłość Jezusa.

Po nabożeństwie 120 dzieci z 4 grup szkółek otrzymało paczki świąteczne, przygotowane przez pracowników szkółek.

Wigilia

Na to niezwykłe nabożeństwo wszyscy oczekują przez cały dzień. 24 grudnia, po kolacji wigilijnej, zebraliśmy się w tak wielkiej liczbie, że nasz mały kościół po prostu pękał w szwach. Z całego serca śpiewaliśmy kolędy z towarzyszeniem 14 – osobowego zespołu, wysłuchaliśmy kilku kolęd w wykonaniu chóru oraz kazania na temat z listu do Tytusa 2.11, które przybliżyło nam postać świętego Boga w osobie małego, nowo narodzonego dziecka, przedstawionego jako: pokornego, dostępnego,  przegranego (pozornie), a jednak zwycięzcę, odważnego. Po nabożeństwie ksiądz Leszek Czyż dzielił się ze wszystkimi uczestnikami nabożeństwa opłatkiem.

Boże Narodzenie

Po raz drugi w I dzień świąt Bożego Narodzenia odbyły się dwa nabożeństwa: o godzinie 8.30 i 10.30. Oba były wzbogacone występem chóru parafialnego śpiewającego kolędy oraz – tradycyjnie – udziałem zespołu. Kazanie wygłosił ks. Leszek Czyż na podstawie tekstu z księgi Micheasza 5, 1- 3 na temat dokładnego wypełnienia proroctw dotyczących Betlejem. Betlejem, choć było maleńkim, niedocenianym miasteczkiem, odegrało wielką rolę z Bożym planie. Podobnie może być z naszym życiem. Bóg wybiera, kocha i dowartościowuje to, co w ludzkich oczach jest niedoceniane, najmniejsze.

W drugi dzień świat Bożego Narodzenia kazanie, będące refleksją nad naszymi staraniami, by święta te były wyjątkowe, wręcz magiczne, a często właśnie nam to nie wychodzi, wygłosił ks. Grzegorz Giemza. Oparł swe rozważania na tekście z Hebr.1,1- 6.

Podczas nabożeństwa wystąpił chórek dziecięcy prowadzony przez Martynę Kubaczkę. Po występie dzieci ksiądz Leszek Czyż podziękował poprzedniej dyrygentce Edycie Byrtek, która zrezygnowała z funkcji ze względu na studia.

Sylwester i Nowy Rok

Czas sylwestrowo-noworoczny rozpoczął się nabożeństwem o godzinie 17.15, a kazanie wygłosił mgr teologii Bogusław Czyż. Po nabożeństwie „trochę starsza młodzież” spotkała się w sali na dole, gdzie prawie 40 osób przywitanych zostało rozmyślaniem na podstawie fragmentu z listu do Filipian 4;9, które prowadził się kurator Jan Pilch. Następnie dyrektor BSM Jerzy Marcol dzielił się poruszającymi przeżyciami dotyczącymi ewangelizacji Romów w Czechach i na Ukrainie, ilustrując swoja relację zdjęciami. I tak nadszedł czas pójścia do kościoła, gdzie razem z młodzieżą mogliśmy w skupieniu i uwielbieniu oczekiwać na Nowy Rok. Podczas tego szczególnego czasu słowem dzielił się Robert Augustyn, student 2. roku teologii ChAT. Po północy mieliśmy okazję zjeść gorący barszcz, a następnie był czas dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami duchowymi związanymi z mijającym rokiem. Całość zakończyliśmy konkursem biblijnym, poprowadzonym przez Usię Pilch. Koordynatorem i prowadzącym cały program był Andrzej Cieślar.

Sylwester dla młodzieży koordynowali Łukasz Banaś i Michał Byrtek. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 19.00 wspólnym śpiewem, poprowadzonym przez Kaczę (Darka C.), TePeSA (Tomka C.) i Krepla (Łukasza B.). Później swoimi przemyśleniami na temat czasu dzielił się Chemik (Krzysiu). Kolejny punktem programu była kolacja. Głównymi kucharkami były Daria P. i Sara C. To dzięki nim mieliśmy okazję zjeść między innymi pyszny bogracz. O godzinie 22:30 przyszedł czas, aby zejść do kościoła i w innym gronie przeżyć społeczność, oczekując Nowego Roku oraz dziękując za to, „co za nami”. O północy mogliśmy podziwiać sztuczne ognie, pójść na spacer. Po powrocie do salek na górę czekała na nas ciepła herbata, kawa, ciasta, sałatki. Gdy już zaspokoiliśmy swój (drugi) głód, przyszedł czas na zabawy. Michał i Łukasz przygotowali kilka gier, które sprawiły, że Nowy Rok rozpoczęliśmy w bardzo radosnej atmosferze. Graliśmy między innymi w Taśmociąg, Wariatkowo i Groszomanię. Co wytrwalsi przebywali w kościele do około godziny 4.00. Był to czas rozmów, żartów, zabaw.

To jednak nie koniec sylwestrowo-noworocznego maratonu. W Nowy Rok o godzinie 12.00 znów spotkaliśmy się w salkach na górze. Przyszedł czas na sprzątanie, przerywane dojadaniem resztek z imprezy oraz oglądaniem skoków narciarskich.

W Nowy Rok nabożeństwo po raz pierwszy odbyło się o godzinie 18.00. Zmiana pory okazała się – wbrew obawom niektórych osób – bardzo dobrym pomysłem, gdyż w nabożeństwie wzięło udział bardzo dużo ( wyspanych) osób. Mieliśmy okazję do dłuższego śpiewu, prowadzonego przez zespół muzyczny, modlitw oraz przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń, oglądając prezentację zdjęć, bardzo ciekawie przygotowaną przez Wiesława Cieślara i Józefa Bujoka. Ostatnim punktem nabożeństwa był wykład amerykańskiego pastora Harvey’a Carey’a pt. „Wbrew wszelkim przeciwnościom”(z płyty DVD). Wykładowca inspirował i zachęcał wszystkich członków parafii do większego zaangażowania w działania kościoła, do znalezienia dla siebie odpowiedniego rodzaju służby, a nie tylko przyglądania się, jak działają inni.

STYCZEŃ  2010

Spotkanie osób zaangażowanych

W sobotę 9.01 odbyło się tradycyjne już spotkanie, w którym brali udział etatowi pracownicy i wolontariusze naszej parafii. W gronie 40 osób mogliśmy dzielić się przeżyciami ze służby w naszym zborze z minionego roku oraz przedstawić nowe wizje i pomysły pracy na ten rok. Szczególnie dynamicznie rozwija się służba internetowa: co niedzielę nabożeństwa odbierane są poprzez prawie 300 komputerów w bardzo różnych miejscach w kraju i na świecie – szczegółowa mapka na stronie www.malinka.org.pl w zakładce „Gdzie nas słuchają”. Codziennie wiele osób odsłuchuje również nabożeństw archiwalnych z internetowego archiwum.

Wyjazd na konsekrację Biskupa do Warszawy

Na uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urząd biskupa ks. Jerzego Samca pojechała grupa 50 osób z naszej parafii oraz kilku innych zborów. Ze względu na trudne warunki pogodowe wyjechaliśmy o godz.1.30 w nocy. W Warszawie byliśmy na tyle wcześnie, że zdążyliśmy pójść na śniadanie oraz zająć miejsca w kościele.  O godzinie 12.00, procesjonalnym wejściem biskupów, księży i gości do kościoła, rozpoczęło się nabożeństwo. W jego trakcie miała miejsce uroczystość wprowadzenia w urząd biskupa księdza Jerzego Samca, pożegnano również odchodzącego biskupa ks. Janusza Jaguckiego. Następnie kazanie wygłosił nowo wprowadzony biskup na podstawie tekstu apostoła Pawła z Listu do Rzymian 1:16 Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Podczas nabożeństwa życzenia składał między innym Przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. Po nabożeństwie przyszedł czas na poczęstunek, który odbywał się w dwóch miejscach. Druga część uroczystości rozpoczynała się o godzinie 15.30. Był to czas przemów, pozdrowień i życzeń, które wygłaszali zaproszeni goście z kraju, a szczególnie z zagranicy. Pomiędzy kolejnymi wystąpieniami śpiewał zespół CME, chór z Cieszyna i Warszawy. Nim druga część się rozpoczęła, nasza grupa miała okazję złożyć nowemu biskupowi życzenia pieśnią „Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych” i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z biskupem i jego żoną Beatą. Wręczyliśmy im również collage ze zdjęć i kosz, w którym znajdowały się przetwory domowej roboty, pieczki i niezwykle lubiane przez księdza biskupa „zieliny”- czyli malińczańską herbatę.  Wieczorem udaliśmy się w drogę powrotną, która ze względy na warunki na drogach trwała bardzo długo, ale upłynęła w bardzo miłej atmosferze.

Pragniemy przy tej okazji jeszcze raz podziękować serdecznie firmie Vispol, a szczególnie dyrektorowi p. Leszkowi Podżorskiemu za wynajęcie autobusu!

Gwiazdka chóru

Ze względu na wyjazd księdza i grupy parafian na uroczystość konsekracji do Warszawy, nie zorganizowaliśmy tradycyjnego wieczoru kolęd, ale chór wziął udział w wieczorze kolęd w Jaworniku oraz w Wiśle Centrum, występując z wiązanką kolęd razem z Orkiestrą Misyjną. Piękny występ zobaczyć można na stonie parafialnej,

Świąteczne spotkanie chóru odbyło się w ramach próby 18 stycznia. Czas wypełniony był śpiewem, oglądaniem filmów z występów chóru oraz miłymi rozmowami przy posiłku.

Zgromadzenie Parafialne

Coroczne zebranie Zgromadzenia Parafialnego odbyło się 31.01. Wzięły w nim udział 53 osoby. Sekretarz Rady Parafialnej odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkana, ksiądz Leszek Czyż przedstawił sprawozdanie z działalności Parafii, skarbnik Andrzej Pilch sprawozdanie finansowe, a Helena Pilch sprawozdanie Komisji rewizyjnej. Osoby odpowiedzialne za poszczególne działy pracy podzieliły się krótkimi refleksjami na temat działalności w roku 2009. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Zgromadzenie pozytywnie, a Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie Parafialnej. Dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi pracy na rok 2010 oraz przyjęto preliminarz budżetowy.

LUTY  2010

Romantyczny walentynkowy wieczór dla małżeństw

Doceniając ważność relacji małżeńskich oraz potrzebę jej pielęgnowania Parafia Ewangelicka w Wiśle Malince po raz drugi zorganizowała  Romantyczny walentynkowy wieczór dla małżeństw.

Odbył się on w sobotę 13 lutego w sali OSP w Malince. W spotkaniu wzięło udział 90 par małżeńskich (więcej osób po prostu nie mieści się w sali) – z Wisły, Cieszyna, Skoczowa, Dzięgielowa, Katowic oraz innych pobliskich miast nastrojowo udekorowanej sali, przy stołach zastawionych słodkościami i przekąskami, pary na początku spotkania miały czas na miłe rozmowy. Muzyczną oprawę zapewnił zespół Dulos z Cieszyna. Zespół wykonał kilka utworów mówiących o miłości. Następnym punktem programu był wesoły filmik o różnicach pomiędzy mózgiem mężczyzny i kobiety, a także opowiadanie „ Zachwyt mężczyzny”. Kulminacją wieczoru był wykład Laury i Dana Hash’ów – małżeństwa misjonarzy z USA, od 10 lat pracujących w Polsce – zatytułowany „Samochód w garażu, pilot w ręce, ale jak radzić sobie z żoną?”  W bardzo dowcipny sposób przekazali (po polsku) ważne prawdy dotyczące małżeństwa – szczególnie podkreślając potrzebę wzajemnej miłości i szacunku.

Każda para otrzymała w prezencie pamiątkowy werset biblijny i słodkie ciastka – serduszka. Program rejestrowała TVP Katowice – relacja będzie dostępna na jej stronie internetowej.

Przygotowanie: M. Byrtek, L. Czyż, J. Pilch

inne wpisy