24 Gru

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2017

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród was i ujrzeliśmy chwałę Jego – J 1,14

Po ponad 400 latach Bożego milczenia wypełniła się w końcu prorocka obietnica przyjścia na świat Zbawiciela, Mesjasza, który Chociaż był w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stal się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie ( Flp 2,6-8).

Przyszedł do swojej własności, aby być z nami w naszych radościach, ale też codziennych problemach. Przyszedł, żeby służyć, przyprowadzić nas do Boga i pokazać nam ojcowskie serce Boga.
Jego „chwałą” stała się betlejemska stajnia i prości, odrzuceni, grzeszni ludzie, na końcu zaś szorstki krzyż Golgoty.

Ale On przyjdzie, tak jak zapowiedział, po raz drugi. Już nie jako sługa, lecz potężny sędzia i Pan. Przyjdzie, aby ci, którzy do Niego należą, mogli w Jego niebiańskiej chwale spędzić z Nim wieczność.
I do refleksji nad tym faktem skłaniają nas Święta Bożego Narodzenia. To czas doświadczania Jego obecności i ugruntowywanie się w zaufaniu na spędzenie wieczności w Jego niebiańskiej chwale.
Niech te kolejne więc Święta będą zatem sposobnością do wyrażania wdzięczności za Jego przyjście na ziemię, a także do pełnego nadziei wyczekiwania wieczności.

Ks. Leszek Czyż

inne wpisy