12 Cze

07-10.06.2016

Rozpoczęcie prac budowlanych – wyznaczenie posadowienia płyty fundamentowej oraz umiejscowienie rur kanalizacji sanitarnej.

inne wpisy