Ks. Leszek Czyż

ks_Leszek_CzyzUrodził się 23.04.1961 roku. Studia ukończył na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w roku 1987 i równocześnie skierowany do pracy w Parafii Ewangelickiej w Wiśle. Po usamodzielnieniu się Parafii w Wiśle Malince 1.01.1995, w roku 1996 został wybrany na pierwszego proboszcza tej Parafii.

Za swe główne powołanie – prócz prowadzenia Parafii – uważa ewangelizowanie ludzi w różnych miejscach kraju, szczególnie podczas kampanii ewangelizacyjnych. Jako pastor duży nacisk kładzie na nauczanie dzieci i młodzieży, widząc w nich przyszłość Kościoła.

Od ponad 30 lat jest zaangażowany w organizację Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie k. Cieszyna, gdzie przez 13 lat był dyrektorem, a obecnie przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego TE.

Był również zaangażowany w organizację Festiwali Życia w Wiśle, w 2004 i 2006 roku.

Jego pasją jest muzyka i śpiew. Nagrał dwie płyty „Porzuciłem swoją drogę” oraz „Głośmy radośnie”( trio z B. Harężą i B. Pieczyrakiem), będące wyrazem jego wiary.

Jest autorem trzech książek „Powrót do domu Ojca”, „Pozwolił nam wołać Ojcze” oraz wraz z żoną Lidią Czyż –  „Bohaterowie wiary”. Powstały one na bazie kazań wygłoszonych w Wiśle Malince.

Jest członkiem Synodu Kościoła E-A oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Księży i Katechetek.

Rodzina

Żona Lidia jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Wiśle Malince, od wielu lat jest współorganizatorką spotkań dla kobiet, w tym corocznych Śniadań dla kobiet w Wiśle. Jest autorką licznych artykułów i opowiadań w czasopismach: „Zwiastun Ewangelicki”, „Warto”, „Nasze Inspiracje”. Mieszkają po prostu „w Kościele” i prowadzą dom zawsze otwarty i pełen gości. Mają dwoje dorosłych dzieci: córkę Dominikę i syna Mateusza.